top of page

מגוון רחב של סוגי קבצים לשימוש בתכנות מיפוי והדמית תלת מימד בשלב התכנון, הביצוע והגמר

- מיפוי שטח

- ניתוח תכסית

- חישוב נפחים

- ניתוח גבהים ושיפועים

הדמיות תלת מימד בשילוב צילומים מעולם אמיתי

דוגמא למידול תלת מימד של איזור מצומצם

תוצר זה מושג על ידי צילום רב שכבתי של האיזור המבוקש, ועיבודו בתוכנות ייעודיות להדמיה תלת מימדית שניתנת לפתיחה באמצעות אפליקציות תלת מימד.

(ההדגמה המצורפת היא צילום מסך של תוכנת תלת מימד)

קבצי KML ו-  KMZ להצגה ב- Google Maps או Google Earth, בעלות רזולוציה גבוהה ביותר לפי דרישה
קובץ KML/KMZ
קובץ KML/KMZ
פורמט DEM: לכל נקודה/פיקסל יש ערך גובה, ממנו ניתן להפיק מידע נוסף כגון קווי מתאר או מודל תלת מימד של פני השטח
ערימת חול מפת גובה.jpg
מפות אורתומוזאיק - ייצוג צילומי מפורט, מדויק וברזולוציה גבוהה של איזור, שנוצר מתוך תמונות רבות שנתפרו יחד ותוקנו גיאומטרית
מפה אורתומוזאית
אורתומוזאיק - שכונת מגורים

מדידת וניתוח נפח באתרים - מילוי, חפירה, השוואת גבהים

מדידת נפח של תכסית טבעית/מלאכותית
מדידת שטח ונפח של תכסית
מדידת נפח של תכסית טבעית / מלאכותית

מיפוי וניתוח שטחים: מדידת מרחקים, גבהים, שיפועים, תשתית ועוד

ניתוח נתונים לגבי נ"צ מוגדר
ניתוח גבהים טופוגרפיים של קטע נתון

דו"חות ניהוליים >>

bottom of page